Pain-News.cz - odborný a společenský bulletin, který přináší vysokou odbornost, přehledné a aktuální novinky a pravidelné informace z oboru přímo do vaší e-mailové schránky.

Pain-News.cz si můžete zdarma objednat - stačí vyplnit svoji e-mailovou adresu.

Projekt je podporovaný společností Pears Health Cyber a je určený výhradně pro odbornou lékařskou veřejnost. Vyplněním e-mailu potvrzujete, že jste lékař nebo jiný odborný pracovník ve zdravotnictví!

Byla zadána neplatná e-mailová adresa, prosím zkontrolujte správnost adresy.

Podpisem uděluji společnosti PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., IČ: 257 84 684, se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69981 jakožto správci souhlas k tomu, aby zpracovávala moje údaje v rozsahu výše uvedeném a dále v rozsahu údajů, které správci poskytnu (vyplním) v rámci dotazníků, anket a průzkumů ze strany správce, údajů o mých odborných zkušenostech s produkty správce včetně informací, které správce získá v rámci mojí návštěvy webové stránky správce, tj. zejména časových údajů vztahujících se k návštěvě webové stránky. Účelem zpracování výše uvedených údajů je průzkum trhu a zasílání odborných informací včetně informací o odborných akcích, nabízení výrobků a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

Údaje budou uloženy a zpracovány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu.

Právním základem pro zpracování údajů je udělení tohoto souhlasu. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné, poskytované údaje nejsou povinné a tento souhlas může být kdykoli odvolán písemně na adrese správce nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu ibulletin@pain-news.cz a pro zasílání obchodních sdělení elektronicky i v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Beru na vědomí, že mám práva dle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že mám právo přístupu k údajům, právo na opravu údajů, právo na blokování, doplnění, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování a od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) právo na přenositelnost údajů. V případě pochybností o dodržování svých práv se mohu na správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, u kterého mohu podat stížnost.